Tantárgy kódja

CB3014

Tantárgy neve

A magyar szleng

Tantárgy angol neve

Hungarian sleng

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél angol

Developing student personality. Improving students' erudition, skills and abilities by making use of the obtained knowledge. Improving competences establishing life-long learning, such as professional co-operation and communication, self-improvement and commitment to professional development.A teacher of Hungarian language and literature should be in possession of a high level of knowledge pertaining to linguistics, literature, related arts and social sciences; of a high level of communicative competence in his or her mother tongue; of a wide spectrum of techniques of problem solving pertaining to individual research and scholarly output related to teaching Hungarian.

Tartalom angol

Synopsis of course content: The Concept of slang. Reasons for the formation and history of slang. Hungarian slang. Sources of slang: public language, dialects, argot etc. Slang vocabulary. Types of word formation of slang. Types of slang: military slang, prison slang, internet slang, junkies slang, etc.

Számonkérés

gyakorlati jegy, zárthelyi dolgozat

Számonkérés angol

mid-term test and end-term test

Irodalom

Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk. 1999. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Hoffmann Ottó 1996. Mini-tini-szótár. Pécs. Kis Tamás 2008. A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6. sz.) Debrecen. Kis Tamás 1996. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen. Szabó Edina 2008. A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5.) Debrecen. András T. László – Kövecses Zoltán 1993. Angol-magyar szlengszótár. Budapest.

Irodalom angol

Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia szerk. 1999. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). (Szlengkutatás 3.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Hoffmann Ottó 1996. Mini-tini-szótár. Pécs. Kis Tamás 2008. A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6. sz.) Debrecen. Kis Tamás 1996. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen. Szabó Edina 2008. A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5.) Debrecen. András T. László – Kövecses Zoltán 1993. Angol-magyar szlengszótár. Budapest.

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Sebestyén Zsolt