Tantárgy kódja

CE3006

Tantárgy neve

Felkészülés egy bemutatóra

Tantárgy angol neve

The ABCs of Powerful Presentation

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

30 + 0
E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MII

Tantárgyfelelős oktató

Eichinger László