Tantárgy kódja

CE3013

Tantárgy neve

HR

Tantárgy angol neve

HR

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

E-Learning

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

GTI

Tantárgyfelelős oktató

Kósáné dr. Bilanics Ágnes