Tantárgy kódja

CI3108

Tantárgy neve

Kereskedelmi szaknyelvi kommunikáció (angol, orosz nyelv)

Tantárgy angol neve

LSP: Commerce (English, Russian)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél angol

The aim of the course is to familiarise students with the special vocabulary, linguistic traditions and formal requirements of the given field. Thus the development and efficient use of professional vocabulary will be in the focus of our attention.

Tartalom angol

The major objective of the course is to improve speaking, reading, writing and listening skills in the language for trade and commerce. The students attending this course can get an insight into business and acquire the basic vocabulary of trade and commerce in the given foreign language. In the case of more advanced students, it is a special task for the instructor to transfer knowledge of the basic concepts of economics, as well.

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

1. Hobbs, Martin – Starr Keddle, Julia: Commerce 1 Start meaning business. OUP, Oxford, 2006. 2. Hobbs, Martin – Starr Keddle, Julia: Commerce 2 Get set for work. OUP, Oxford, 2007. 3. Németh, K. – Szakonyi, E.: Hungarian-English Business Phrase Book. Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár, 2005. 4. Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001. 5. Sziklai Lászlóné: Üzleti orosz nyelv. Ближе к делу. Aula Kiadó, Budapest, 1997. 6. Жигина, О. А.: Деловой документ, специфика языка, стиля и структуры текста. Билингва, 2000. 7. Konczné Nagy Zsuzsanna : Szakmai idegen nyelvi kommunikáció, kereskedelmi szaknyelv - angol TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-30-6 8. Répási Györgyné: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció, kereskedelmi szaknyelv - orosz TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-43-6

Irodalom angol

1. Hobbs, Martin – Starr Keddle, Julia: Commerce 1 Start meaning business. OUP, Oxford, 2006. 2. Hobbs, Martin – Starr Keddle, Julia: Commerce 2 Get set for work. OUP, Oxford, 2007. 3. Németh, K. – Szakonyi, E.: Hungarian-English Business Phrase Book. Lexika Tankönyvkiadó, Székesfehérvár, 2005. 4. Éva Erzsébet: Коммуникация в рыночной экономике. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza 2001. 5. Sziklai Lászlóné: Üzleti orosz nyelv. Ближе к делу. Aula Kiadó, Budapest, 1997. 6. Жигина, О. А.: Деловой документ, специфика языка, стиля и структуры текста. Билингва, 2000. 7. Konczné Nagy Zsuzsanna : Szakmai idegen nyelvi kommunikáció, kereskedelmi szaknyelv - angol TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-30-6 8. Répási Györgyné: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció, kereskedelmi szaknyelv - orosz TÁMOP 2015. ISBN: 978-615-5545-43-6

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kiss Kálmán Ervin