Tantárgy kódja

CI3101

Tantárgy neve

Szakmai idegen nyelvi kommunikáció: Gazdasági-pénzügyi szaknyelvi kommunikáció (angol, német)

Tantárgy angol neve

Foreign LSP: Economics & Finance (English, German)

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Célunk a szakok képzési programjába, illetve a piaci igényekhez illeszkedően olyan kurzusok tartása, amely egyszerre segíti a nyelvi kompetenciák komplex fejlesztését és a szaknyelvi terminológia elsajátítását. Multimédiás anyagok egyéni, majd csoportos feldolgozásával, vagyis az írott és hallott szövegértés – közvetítés, valamint a szóbeli, írásbeli kommunikációs készség fejlesztésével párhuzamosan az adott témában nyelvi jártasságot szereznek a hallgatók. Nem elméleti tananyag idegen nyelven történő leadásáról és elsajátításáról van szó, hanem az idegen nyelv szakmaorientált felhasználását célozza.

Cél angol

Our main aim is to provide courses that match the training programmes of the university and meet the needs of the labour market. They are designed to develop linguistic competencies in a complex way as well as facilitate the acquisition of the languages for professional purposes. By studying multimedia materials in the form of individual and group work and improving oral and written communicational skills the students will develop proficiency in the given field. The main objective of the course is definitely not to teach the theory of a given subject in a foreign language but to use the language as a means of becoming successful in a profession.

Tartalom

Makrogazdasági alapismeretek. Kereslet, kínálat, az állam pénzügyei, államháztartási hiány, folyó fizetési mérleg hiánya, infláció. A munkaerőpiac. Nemzetközi kereskedelem, import, export. Vállalkozási formák, kft, bt, részvénytársaság. A tőzsde. Könyvelés, adózás. A bankrendszer működése. Nemzetközi szervezetek. Üzleti levelezés, árajánlat, megrendelés. Szállítási módok, szállítólevél. Panaszok orvoslása.

Tartalom angol

The course introduces students into the basic concepts of economics and finance. Among others the following topics will be discussed: macroeconomics, supply and demand, public finance, fiscal deficit, inflation. The labour market. International trade, import, export. Business forms, limited company, limited partnership, public limited company. The stock market. Taxation, accountancy. The system of banks. International organisations. Business correspondence.

Számonkérés

Gyakorlati jegy (Írásbeli köztes és záró dolgozat)

Számonkérés angol

A mid-term test and an end-term test

Irodalom

1. Barta Éva – Loch Ágnes: Gazdasági írásbeli feladatok. Bp: Akadémiai Kiadó, 2007. 2. Loch Ágnes – Barta Éva: Gazdasági szóbeli feladatok. Bp: Akadémiai Kiadó, 2009. 3. Mascull, Bill: Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 4. Radványi Tamás – Görgényi István: English for Business and Finance. (Haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv.) Bp: Akadémiai Kiadó, 2009. 5. Radványi Tamás – Székács Györgyné: English for Business and Everyday Use. 6. Csiky Nándor: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció - Gazdasági- pénzügyi szaknyelv – Német TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-22-1 7. Tukacs Tamás: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció - Gazdasági- pénzügyi szaknyelv – Angol TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-36-8

Irodalom angol

1. Barta Éva – Loch Ágnes: Gazdasági írásbeli feladatok. Bp: Akadémiai Kiadó, 2007. 2. Loch Ágnes – Barta Éva: Gazdasági szóbeli feladatok. Bp: Akadémiai Kiadó, 2009. 3. Mascull, Bill: Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 4. Radványi Tamás – Görgényi István: English for Business and Finance. (Haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv.) Bp: Akadémiai Kiadó, 2009. 5. Radványi Tamás – Székács Györgyné: English for Business and Everyday Use. 6. Csiky Nándor: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció - Gazdasági- pénzügyi szaknyelv – Német TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-22-1 7. Tukacs Tamás: Szakmai idegen nyelvi kommunikáció - Gazdasági- pénzügyi szaknyelv – Angol TÁMOP 2015, ISBN: 978-615-5545-36-8

Tantárgyfelelős intézet kódja

IOVK

Tantárgyfelelős oktató

Konczné dr. Nagy Zsuzsanna Julianna