Főoldal > 2020/21-as tanév képzési programja > A szakirányú továbbképzési szakok mintatantervei > gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató