Főoldal > 2020/21-as tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (mérnöktanár, közgazdásztanár) > közgazdásztanár (diszciplináris MA/MSc oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen egyszakos tanári szakképzettség megszerzése, 2 féléves képzés)

közgazdásztanár (diszciplináris MA/MSc oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen egyszakos tanári szakképzettség megszerzése, 2 féléves képzés)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató