Főoldal > 2020/21-as tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (mérnöktanár, közgazdásztanár) > közgazdásztanár (szakmai főiskolai oklevél, szakmai BSc alapképzési végzettség és szakképzettség birtokában, 4 félév)

közgazdásztanár (szakmai főiskolai oklevél, szakmai BSc alapképzési végzettség és szakképzettség birtokában, 4 félév)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató