Főoldal > 2020/21-as tanév képzési programja > Előkészítő tanulmányok > előkészítő tanulmányok - magyar mint idegen nyelv

előkészítő tanulmányok - magyar mint idegen nyelv

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató