Főoldal > 2020/21-as tanév képzési programja > A BA, BSc alapképzési szakok mintatantervei > 1. C típusú tantárgyak listája (a tantárgyleírások a 2. munkafüzetlapon találhatók)

1. C típusú tantárgyak listája (a tantárgyleírások a 2. munkafüzetlapon találhatók)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató