Főoldal > 2020/21-as tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (mérnöktanár, közgazdásztanár) > 4. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (tanári munkatapasztalat alapján, 3 félév)

4. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (tanári munkatapasztalat alapján, 3 félév)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató