Főoldal > 2020/21-as tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (mérnöktanár, közgazdásztanár) > 5. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (szakmai főiskolai oklevél, szakmai BSc alapképzési végzettség és szakképzettség birtokában, 4 félév)

5. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (szakmai főiskolai oklevél, szakmai BSc alapképzési végzettség és szakképzettség birtokában, 4 félév)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató