Főoldal > 2020/21-as tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (mérnöktanár, közgazdásztanár) > 9. C típusú tantárgyak listája (a tantárgyleírások a 2. munkafüzetlapon találhatóak)

9. C típusú tantárgyak listája (a tantárgyleírások a 2. munkafüzetlapon találhatóak)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató