Főoldal > 2020/21-as tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (mérnöktanár, közgazdásztanár) > 3. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (diszciplináris MA/MSc oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen egyszakos tanári szakképzettség megszerzése, 2 félév)

3. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (diszciplináris MA/MSc oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen egyszakos tanári szakképzettség megszerzése, 2 félév)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató